Vrijednost zikra (spominjaja Allaha)

Na Sudnjem danu ljudima će biti otkrivene nagrade za dobra djela, pa će vidjeti da je zikr djelo sa najvećom nagradom. Tada će ljudi zažaliti te će kazati: “Ništa nam nije bilo lakše od zikra.”

Ibn Kajjim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj