Za one koji se liječe od sihira ili druge bolesti

Kaže dr. Abul Aziz Et Temimi:

Jedno od najboljih lijekova za čovjekovu psihu i naboljih oružja protiv svih vrsta musibeta, nalazi se u odgovoru na pitanje: „Da li si danas udijelio sadaku?“, „Da li si nahranio Allahovo stvorenje?“

„Da li si u dvorište ostavio nešto ostataka hrane, kako bi nahranio ptice? Da li si ribama bacio mrvice hljeba? Jesi li mravima bacio nešto šećera, zalio biljku ispred kuće??? Barem jedan dan u mjesecu!?

Da li možeš uraditi nešto od toga? Da, možeš! Sve je to tvoja sadaka! Osmjeh svome bratu, svojoj sestri. Sve je to sadaka.
Da li si pročitao neke od koristi sadake?

1. Sadaka- vrata od džennetskih vrata;

2. Sadaka- među najbolji djelima koje čovjek čini, a najbolja sadaka je nahraniti gladnog;

3. Sadaka- dovodi u hlad, kada drugog hlada neće biti, na Sudnjem danu i zaštita od vatre;

4. Sadaka- spašava od Allahove srdžbe i kaburske patnje;

5. Sadaka- najbolje što čovjek može uraditi za svoje mrtve;

6. Sadaka- čišćenje imetka i duše;

7. Sadaka- uzrok sreće na ovome svijetu i nasmijanog lica na Sudnjem danu;

8. Sadaka- sigurnost i zaštita od Velikog straha i lijek protiv tuge od onoga što je prošlo;

9. Sadaka- razlog opraštanja grijeha;

10. Sadaka- najava lijepog završetka na ovome svijetu i uzrok dove meleka, kojima se dova ne odbija;

11. Sadaka- razlog velikog dobra i nagrade;

12. Sadaka- uzrok primanja dove;

13. Sadaka- lijek od mnogih bolesti.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj