Za one koji se vole u ime Allaha

Zaista će Allah, dž.š., reći na Sudnjem danu: ”Gdje su oni koji su se radi Mene voljeli? Danas ću ih staviti u Svoj hlad kada nema drugog hlada osim Moga hlada.
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj