Za svaki trenutak vašeg života..

U sretnim trenucima……………Veličanstvenog hvalite!
U teškim trenucima……………. Milostivog molite!
U tišinama ………………………… Svevišnjem se poklonite!
U bolnim trenucima…………… na Snažnog se oslonite!

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj