Zabranjene fraze – čuvajmo se

Strogo je zabranjeno kazati sljedeće:
1. “Sirotinjo, i Bogu si teška.”
Allahu nisu “teška” Njegova stvorenja, ali u podjeli opskrbe postoji nama nedokučiva mudrost.
2. “Ni Bog dragi ne zna…”
Allah sve zna, apsolutno sve, ništa Mu nije nepoznato.
3. “Ubit ću Boga u njemu.”
Čovjek koji prijeti nekome, ne smije se izraziti na ovaj način.
4. “On/ona živi tamo negdje daleko u divljini, Bogu iza nogu.”
Zabranjeno je koristiti izraz “Bogu iza nogu”, budući da je strogo zabranjeno opisati Allaha nečim čime nije sam Sebe opisao ili čime Ga nije opisao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Pored toga, u ovakvom izražavanju vidljive su primjese ismijavanja sa Svevišnjim Gospodarom.
5. “Bože, ako Te ima…”
Ne vjeruje u Allaha onaj ko sumnja u Njegovo postojanje.
6. “Ni Bog ti neće moći pomoći…”
Uzvišeni Allah je svemoguć i može učiniti šta želi i pomoći kome želi.
7. “Čuvaj se, ne može te Bog sačuvati ako sam sebe ne čuvaš.”
Allah može sačuvati čovjeka u svakoj situaciji, pa i u slučaju da čovjek ne čuva sam sebe, iako je dužan čuvati se u skladu sa svojim mogućnostima.
8. “Vidjet ćeš ti svoga Boga!”
Ovo je izraz koji se koristi kada se prijeti nekome, iz kojeg se razumije da će čovjek kazniti nekoga kao što Allah kažnjava ili da je, čak, dotični sebe proglasio božanstvom.
9. “Nema tog boga koji…”
Fraza iz koje se može razumjeti da ima više bogova, što je kruna širka. Isto tako iz ove fraze se razumije da su volja i odluka čovjeka iznad Allahove volje i odredbe.
10. “Ko se otuda vratio”, misleći na ahiret.
Čvrsto vjerovanje u ahiret je temeljni islamski šart. Ne može se smatrati vjernikom osoba koja sumnja u postojanje ahireta.
11. “Obožavam tu i tu hranu, osobu, emisiju…”
Treba kazati: volim, godi mi itd., jer se smije obožavati samo Svevišnji Gospodar.
12. “Podbrađena, umotana, ima krpu na glavi ili licu…”, izrazi su kojima se u negativnom kontekstu želi predstaviti nošenje hidžaba.
Muslimanka je pokrivena i odijeva se na u skladu sa propisima islama, a korištenje podrugljivih izraza u vezi s hidžabom veliki je grijeh.
13. “Ima četničku bradu”, za muslimana koji je pustio bradu.
Brada je sastavni dio vjere, praksa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i svih učenjaka bez iznimke. Ismijavati to što neko ima bradu ustvari znači ismijavati jedan od propisa dini-islama. Zar to sebi može dozvoliti osoba koja vjeruje u Allaha i Sudnji dan?!
14. “Majke mi, oca mi, djeteta mi…”
Musliman se smije zaklinjati samo Allahom, a ne smije se zaklinjati Allahovim stvorenjima.
15. “Da nije bilo Allaha i ljekara, Allaha i komšije, Allaha i tog i tog…”
Treba kazati: “Da nije bilo Allaha Jednog Jedinog”, ili: “Da nije bilo Allaha, potom ljekara, ili potom komšije, ili potom tog i tog”.
16. “Tako mi je pao grah.”
Treba kazati: “Tako je Allah odredio, biva kako Allah želi, Allahov kader” i slično tome. Proricanje sudbine bacanjem graha, gledanjem u dlan, gledanjem u šolju i slično, strogo je zabranjeno, to je šejtanski postupak.
Navedeni izrazi predstavljaju otvoreno bogohuljenje, dok neki od ovih izraza predstavljaju jasno i nedvosmisleno nevjerstvo. Ljudi uglavnom nemaju lošu namjeru i ne aludiraju na značenje koje se razumije iz ovih izraza, već nesvjesni značenja izgovaraju ono što je postala njihova navika. Stoga, sudimo navedenim izrazima, a ne ljudima koji ih nesvjesno izgovaraju.
(Safet Kuduzović)

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj