Rekao je Ibn Kajjim:

“Kada bi rob bio opskrbljen dunjalukom i onome što je na njemu, pa nakon toga zahvalio Allahu riječima ‘EL-HAMDULILLAH’, ta zahvala kojom ga je Allah nadahnuo bi bila veća blagodat od toga da mu Allah podari dunjaluk i sve što je na njemu, jer su blagodati dunjaluka prolazne a nagrada zahvalnosti vječna.”✿ Hadis dana ✿

Enes, ibn Malik el-Ensari, omiljeni sluga Poslanikov, pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i jela.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj