Zaklinjanje nečim mimo Allaha

Allah, džellešanuhu, ne voli da se čovjek zakune nekim ili nečim, a ne Njegovim imenom. Iz pouzdanog hadisa znano je da je počinio širk onaj ko se zakune nekim ili nečim, a ne Allahom. “Časti mi”; “Djece mi”; “Očiju mi” – sve su to izrazi koji se moraju izbjegavati. Allah nam je od svega toga draži i preči!
Adburahman Kuduzović✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj