Zapostavljeni ibadet koji otklanja iskušenja i donosi blagodati

Sedžda zahvalnosti: Zapostavljeni ibadet koji otklanja iskušenja i donosi blagodati

Sedžda zahvalnosti je čin koji je u skladu sa Poslanikovim, s.a.v.s., ponašanjem prilikom ostvarenja neke blagodati ili otklanjanja nekog problema i iskušenja.

Vjernika u svakom trenutku okružuje nebrojano Allahovih blagodati i sedžda zahvalnosti je propisana u trenucima dobijanja neke blagodati ili otklanjanja iskušenja i problema.

Ebu Bekre prenosi da bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi mu došla kakva radosna vijest ili muštuluk pao na sedždu iz zahvalnosti Uzvišenom Allahu.

Sedžda zahvalnosti je jedan od oblika najveće zahvalnosti koju rob može iskazati Uzvišenom Allahu. Čovjek u tom trenutku najplemenitiji dio svoga tijela, svoje lice, spušta na sedždu pred Uzvišenim Allahom iz pokornosti. Sedžda zahvalnosti u sebi objedinjuje sve aspekte zahvalnosti; zahvalnost srca, zahvalnost jezika i čitavog tijela i to je potvrđeni sunnet Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji zanemaruje veliki broj ljudi danas.

Ibnu-l-Kajjim u Zadu-l-me’adu kaže: „Ka’bova sedžda kada je čuo radosnu vijest je jasan pokazatelj da je sedžda zahvalnosti bila praksa ashaba i to je sedžda kojom čovjek izražava svoju zahvalnost na nekim dobijenim blagodatima ili uklonjenim poteškoćama i iskušenjima.“

Ahmed u svome Musnedu bilježi od Tarika b. Zijada da je ispričao: „Alija, r.a., je pošao na Nehravan gdje je pobio haridžije, a zatim rekao: „Tražite, jer je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Doći će ljudi koji će govoriti riječima istine, ali one neće prelaziti njihove grkljane. Prolazit će kroz islam kao što strijela prolazi kroz metu. Poznat ćete ih, ili među njima je crn čovjek paralizirane ruke, na njegovoj ruci je nekoliko crnih dlaka. Ako on bude među njima, onda ste pobili najgore ljude, a ako on ne bude među njima onda ste poboli najbolje ljude. Onda smo tražili i našli tog čovjeka sa paraliziranom rukom, pa smo pali na sedždu, a i Alija je pao na sedždu zajedno sa nama.“

Također se prenosi da je Ebu Bekr es-Siddik, r.a., učinio sedždu zahvalnosti kada mu je došla informacija da je Musejleme el-Kezzab ubijen. Uvjet za sedždu zahvalnosti nije abdest niti okretanje prema kibli prema mišljenju većine islamske uleme, a Allah najbolje zna.

Nemoj zaboraviti da podijeliš ovaj  hair!

Autor: Aid el-Karni

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj