Zar možeš zaboraviti majčino dobročinstvo ?!

Veoma često vidimo i čujemo kako postoje omladinci koji su osorni u svome ophođenju sa majkom, zaboravljajući na taj način dobričinstvi svoje majke.
Dragi brate, poštovana sestro:
Zar si zaboravio koliko te puta u naručju nosila ?!
Zar si zaboravio koliko puta te mlijekom nahranila ?!
Zar si zaboravio kolio puta te napitala ?!
Zar si zaboravio koliko puta si je navečer probudio ?!
Zar si zaboravio koliko te puta doktoru odnijela ?!
Zar si zaboravio da je od svog zalogaja štedila da bi ti imao ?!
Zar si, zar si ….
Hiljadu puta zar si …
Ne zaboravi, kao što si ti zaboravio dobročinstvo svojoj majci, tako će i tvoja djeca zaboraviti tvoje dobročinstvo njima !!!
I ne zaboravi da je zadovoljstvo Gospodara u zadovoljstvu roditelja, a srdžba Gospodara u njihovoj srdžbi !!!
Gospodaru, učini nas da budemo od onih koji razumiju da su naši roditelji naša vrata za Džennet.
Elvedin Pezić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj