Zar se čuditi onima koji su poslanike ubijali?!

Najbolji Allahovi robovi na Zemlji su poslanici i vjerovjesnici.

Allah Poslanik u vjerodostojnom hadisu je kazao: „Najtežu patnju na Sudnjem danu će imati onaj ko ubije vjerovjesnika ili njega ubije vjerovjesnik.“ (Ahmed, šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim u više svojih knjiga.)

Uzvišeni Allah u opisu Benu Israila spominje i da su ubijali vjerovjesnike.

Kazao je Uzvišeni Allah: „I Mi smo Musau Knjigu dali i poslije njega smo jednog za drugim poslanike slali, a Isau, sinu Merjeminu, očigledne dokaze dali i Džibrilom ga pomogli. I kad god vam je koji poslanik donio ono što nije godilo dušama vašim, vi ste se oholili, pa ste jedne u laž utjerivali, a druge ubijali.“ (El-Bekara, 87)
I kazao je Uzvišeni: „Mi smo od sinova Israilovih zavjet uzeli i poslanike im slali. Kad kod bi im koji poslanik donio ono što nije godilo dušama njihovim, jedne su u laž utjerivali, a druge ubijali.“ (El-Maida, 70)
I kazao je Uzvišeni: „Ali zato što su zavjet prekršili i što u Allahove dokaze nisu povjerovali, što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali.“ (En-Nisa, 155)
U predaji od Ibn Mesuda, r.a., stoji da se Benu Israil u jednom danu znali ubiti 300 vjerovjesnika.

Kakva ih kazna čeka za to?

Odgovor nalazimo u sljedećim ajetima:
Kazao je Uzvišeni: „Ma gdje se našli, biće poniženi, ako se ne stave pod Allahovu zaštitu i zaštitu muslimana, i zaslužiće Allahovu srdžbu i snaći će ih bijeda, zato što u Allahove dokaze ne vjeruju i što su, ni krive ni dužne, vjerovjesnike ubijali, i zato što protiv Boga ustaju i što u zlu svaku mjeru prekoračuju.“ (Alu-Imran, 112)
Kazao je Uzvišeni: „Onima koji ne vjeruju u Allahove dokaze i koji su vjerovjesnike, ni krive ni dužne, ubijali, a ubijaju i ljude koji traže da se postupa pravedno, navijesti bolnu patnju.“ (Alu-Imran, 21)

Ako su Benu Israil ubijali vjerovjesnike i poslanike, pa zašto nas čudi da danas ubijaju nedužnu djecu?!

Ko bespravno ubije samo jednog insana kao da je poubijao sve ljude.

„Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva – kao da je svim ljudima život sačuvao. Naši poslanici su im jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih, i poslije toga, na Zemlji sve granice zla prelazili.“ (El-Maida, 32)

Autor: Elvedin Pezić✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj