Zašto nam se dove ne primaju

Došli su Ibrahimu ibn Edhemu i požalili su mu se neki da im se dova ne prima. Pa im je on naveo deset razloga zbog čega im se dove ne primaju kod Allaha:

1. Spoznali ste Allaha a niste Mu dali Njegova prava,

2. Zagovarate ljubav Poslaniku,Salallahu alejhi ve sellem.,ali ne radite po njegovom sunnetu,

3. Učite Kur’an a ne radite po njemu,

4. Uživate u Allahovim blagodatima, a ne zahvaljujete na njima,

5. Smatrate šejtana neprijateljem,a ne suprotstavljate mu se,

6. Nadate se Džennetu,a ne radite dovoljno za njega,

7. Bojite se Džehennema, a ne bježite od njega,

8. Tvrdite da je smrt istina, a ne pripremate se za nju,

9.  Zakopajete svoje umrle, a ne uzimate pouke,

10. Zaokupirali ste se tuđim mahanama, a zapostavili ste svoje!

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj