Zašto se bore protiv Islama?

1. ČISTI MONOTEIZAM
Jedina vjera koja naređuje vjerovanje u samo Jednog Boga.

2. KUR’AN KAO JASAN DOKAZ
Jedina vjera koja ima autentičnu   Knjigu sa jasnim dokazima svima onima koji imaju razuma.

3. KAMATA
Islam strogo zabranjuje kamatu i zelenaštvo. Kompletan zapadnjački monetarni sistem zapada danas zanosvan je na kamatama.

4. ALKOHOL
Islam zabranju proizvodnju i korištenje alkohola,  a proizvodnja j i prodaja alkohola
danas u zapadnjakom svijetu donosi milijarde dolara.

5. DROGA
Prodaja droge danas jedan je od najunosnijih poslova; toliko je unosan da je čak i
američka vlada upletena u neke od tih poslova.

6. NAFTA
Većinske zalihe (90%) nafte nalaze se na području islamskih zemalja. Ako ovladaju muslimanskim zemljama ovladali su i najvećim bogastvom.

7. PORNOGRAFIJA I PROSTITUCIJA
Pornografska industrija i prostitucija je jedan od najlakših načina zarade i veoma unosan posao na zapadu. Dolaskom Islama  na svjetsku scenu nestalo bi pornografije i prostitucije u ptpunosti.

8. DEMOKTASKI ZAKONI
Donošenje zakone u kojima mala manjina upravlja velikom većinom. Donošenje zakona u kojima bogati imaju veća prava od siromašnih.Po Islami svi ljudi su pred Bogom isti; razlikuju se samo po bogobojaznosti.

9. PORODICA

Trend uništenja porodice i institucije braka. Sve je veći broj razvoda i vanbraćnih zajednica u zapadnim zemljama kao posljedica propagiranja ¸"modernog" načina života; bez "okova" braka. U Islamu,  brak zauzima visoku poziciju i osnova je zdrave društvene zajednice. Vanbračni odnosi su strogo zabranjeni.

10. NEMORAL
Homoseksualni odnosi i zajednice su jedno od osnovnih i glavnih načela demokratije.
Islam zabranjuje istospolne brakove i odnose.

Navedeni su samo neki od razloga zašto zapad ne želi Islam kao ideju vodilju ljudskog roda. Znaju da ako Islam zavlada svijetom da dolazi kraj njihovim idejama i sistemima koji u osnovi odgovaraju samo malom broju ljudi – vladajućim strukturama. Ovo su samo neki od razloga zbog koji se zapad i njihve pristalice u muslimanskim zemljama bore protiv Islama. Ali, Allahovom voljom Islam polahko ali sigurno npreduje ka svome ciljeu. Budimo i mi dio toga puta, učinimo koliko možemo da Islam uđe u ljudska srca i da svi osjete l jepotu življenja u sistemu koji prednost daje ne bogatom već bogobojaznom.
Prenesite ovu poruku i drugima…

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj