Zašto su meleki učinili sedždu Ademu, alejhis-selam?

Pitanje: Zašto su meleki učinili sedždu Ademu, alejhis-selam?

Odgovor: Svevišnji Stvoritelj obavijestio nas je o sedždi koju su meleki učinili Ademu. Uzvišeni Allah kaže: “A kada rekosmo melekima: ‘Poklonite se Ademu!’ – o¬ni se pokloniše, ali Iblis ne htjede, o¬n se uzoholi i posta nevjernik.” Dakle, Plemeniti Stvoritelj naredio je melekima da učine sedždu Ademu. Ovom sedždom meleki su izrazili svoju pokornost Allahu, s jedne strane, i ukazali poštovanje Ademu, s druge strane. Imam En-Nekkaš bilježi da je prvi na sedždu pao Israfil, alejhis-selam, te mu je pripala počast da čuva Levhi-Mahfuz. Međutim, sedžda koju su meleki učinili Ademu nije bila sedžda ibadeta, prema jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka. Imam Ebu Bekr b. Arebi , El-Fahr er-Razi i El-Kurtubi navode konsenzus pravnika u vezi s ovim pitanjem, međutim, razilaze se u pogledu samog načina činjenja sedžde. Većina učenjaka smatra da je melekima bilo naređeno da spuste svoja čela na zemlju, upravo kako se čini u namazu. A Allah najbolje zna!
Autor: Safet Kuduzović

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj