Zavisno od cilja biva i brzina kretanja

Zavisno od cilja biva i brzina kretanja

– kada govori o traženju opskrbe, Allah kaže: ”Hodajte” (El-Mulk, 15);

– govoreći o namazu, Allah kaže: ”Požurite’‘ (El-Džum ‘a, 9);

– kad govori o oprostu i Džennetu, Allah kaže: ”Potrčite” (Alu Imran, 133) i ”Natječite se” (El- Hadid, 21);

– kada se radi o Njemu i našem odnosu spram Njega, Allah kaže: ”Bježite Allahu” (Ez-Zarijat, 50). tj. sklonite se kod Njega i oslonite se na Njega u svim vašim stvarima.

Almir Efendić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj