Zavoljeli ste jedni druge… – SubhanaAllah

Rekao je Ibnul Qajjim el Dževzije:  "Ostavili ste ljubav prema Allahu i svu svoju ljubav ste poklonili jedni drugima. Da ste zavoljeli Allaha Uzvišenog čuda biste vidjeli." 

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj