Pitanje: Kada sam dužan dati zekat na trgovačku robu?

Odgovor: Zekat na trgovačku robu se daje ako je ista dostigla vrijednost nisaba i pregodnila u vlasništvu muslimana. Što se tiče nisaba on se procjenjuje zlatom ili srebrom ovisno o manjoj vrijednosti. Ako je 85 grama zlata skuplje od 595 grama srebra tada se nisab robe mjeri u srebru, a ako je srebro skuplje tada se nisab mjeri u zlatu što korisnije za siromahe. Ovo je stav hanefijskih i hanbelijskih učenjaka, stalnog kolegija i Ibn Usejmina. Dakle, procijeni se vrijednost robe i uporedi sa manjim nisabom zlata ili srebra. Ako je roba dostigla jednu od dvije vrijednosti podložna je zekatu od 2,5 %, u protivnom nije. Međutim, islamski učenjaci imaju različita mišljenja da li je dovoljno da nisab trgovačke robe bude upotpunjen samo na kraju godine ili na njenom početku i njenom kraju ili, pak, tokom cijele godine.

Što se tiče pregodnjavanja robe u vezi s tim se prenosi hadis Aiše, radijallahu anha, u kome se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije obavezan zekat na imetak sve dok ne pregodini.” Hadise u ovom značenju prenose Ibn Omer, Enes, Ali b. Ebu Talib, Bint Nebhan el-Ganevijja i drugi. Imam Ibn Munzir i Ibn Kudama navode konsenzus učenjaka da trgovačka roba podliježe zekatu nakon što pregodini u vlasništvu muslimana, a Allah najbolje zna.

Autor: Dr. Safet Kuduzović

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj