Želiš li da te Allah zavoli?

Ibn Kajjim, rahimehullah, , navodi deset uzroka zbog kojih se zadobiva ljubav Uzvišenog Allaha:

1. učenje Kur’ana i razmišljanje o njegovim ajetima;

2. obavljanje nafila, pored farzova, s nijjetom stjecanja Allahove naklonosti;

3. stalno spominjanje Allaha, srcem, jezikom i djelom;

4. davanje prednosti onome što voli Allah nad onim što čovjek voli;

5. razmišljanje o Allahovim imenima i svojstvima, jer onaj ko spozna Allaha kroz Njegova imena, svojstva i djela, taj će Ga, bez sumnje, istinski zavoljeti;

6. razmišljanje o Allahovim blagodatima koje daruje Svojim robovima, jer onaj kome su dati mnogi darovi, voli Darovatelja tih darova;

7. poniznost srca pred Allahom Uzvišenim;

8. osamljivanje sa Allahom u vrijeme Njegovog božanskog silaska u posljednjoj trećini noći, uz dovu, učenje Kur’ana i istigfar (traženje oprosta);

9. druženje s dobrim ljudima koji iskreno vole Allaha i ugledanje u njih;

10. ostavljanje svih uzroka koji srce udaljavaju od Uzvišenog Allaha.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj