Život vjernika

Ibrahim ibn Edhem kazao je  (aludirajući njome na život istinskih vjernika): "Kada bi vladari i kraljevi saznali kako mi (vjernici) živimo, sabljama bi se borili da nam uzmu takav način života."

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj