Od znakova sreće je da činiš dobro, a pribojavaš se da li će ti biti primljeno. A od znakova nesreće je da uporno griješiš i nadaš se spasu.

Abdulvaris M. Ribo✿ Hadis dana ✿

Enes, ibn Malik el-Ensari, omiljeni sluga Poslanikov, pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i jela.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj